Knyga apie gęstančias Sielas…

Knyga apie gęstančias Sielas…

Kokią knygą skaitau?..

 

Eglė Gleščinskienė

 

Mintys apie knygą ŠOKIS SU TAMSA,
knygos autoriai: Marius Repšys ir Karolis Petryla

 

Manęs nuolat klausia, kokią knygą skaitau, kokia knyga man patinka, kokia man paliko didelį įspūdį. Vienu sakiniu negaliu atsakyti į tokią daugybę klasuimų, be to knygų skaitau daug, tad pabandysiu po truputį pasakoti apie įvairias perskaitytas knygas…

 

Šį kartą noriu pakalbėti apie knygą “Šokis su tamsa”, – tai dviejų Lietuvių autorių Marias Repšio ir Karolio Petrylos kūrinys. Žinoma, norėtūsi, jog pradėję skaityti šį postą, užbaigtumėte jį iki galo, nes atskiras iš konteksto ištrauktas sakinys ar visumos nebuvimas, neperduos tos žinutės, kurią noriu pasiųsti.

Galiu pasakyti, kad ši knyga puiki. Ji tokia tikra, tokia užkabinanti, įtraukianti ir gyva, kad autoriams belieka dalinti vien pagyrimus. Dar daugiau- ji puikaus modernaus dizaino, puikiai suderinta spalvomis- oranžiniame viršelio fone matome du susikaupusius veidus,- tai knygos autoriai Marius ir Karolis. Leidinio viršelio viduryje- tamsių siūlų gniutule randame ir patį knygos pavadinimą “Šokis su tamsa”. Išties, nejučia kyla asociaacijos, kad būtent ta besivyniojanti ir iš vidaus kylanti tamsa ir yra visa šios knygos esmė. Žinoma, dar ir būdai bei pastangos tai tamsai įveikti, ją išsklaidyti ar bent prislopinti.
Prie pagyrimų leidinio dizainui, galėčiau pridėti ir įdomią, patrauklią knygos skyrelių numeraciją- didžiausiais skaičiais juos rasime užrašytus knygos lapų pakraštyje. Verčiant puslapius, tie numeriai šokinėja ir sudaro judėjimo iliuziją, gal būt tai slapta žinutė apie tai,  koks svarbus yra šis dabarties momentas?..
Beje, greitai tarp pirštų taip versti puslapius galime tik nuo knygos pabaigos, tad prieš akis prabėga skaičiai 6, 5, 4…1. Štai tas vienetas ir yra dabarties momentas arba ta vieta, tas gyvenimo tarpsnis, kuris aprašomas šioje knygoje, gal būt ir tas  asmeninis skaitytojo momentas, kuriame jaučiais įstrigęs. Pajudėjus iš mirties taško, iš pačios blogybės gilumos, iš “1”-to toliau seka tolimesni skaičiai, o su jais auganti viltis, kad gal būt bus lengviau, kelio ieškojimas ir pastangos įveikti esamą baubą- depresiją…
DĖMESIO PERFEKCIONISTAMS!- ši knyga gal būt yra skirta jums?..
Galvojate kodėl būtent jums? Klausimas svarbus, nes perfekcionistai- tai žmonės, kurie yra priešakyje, kurie uždega kitus savo pavyzdžiu, kurie viską daro kone tobulai ir tiesiog, atrodo, jog gyvenime turi viską ko nori? Deja.. Taip nutinka tik retsykiais.  Dažna realybė yra kiek kitokia ir būtent ji atspindi atsakymą, į klausimą- kodėl žmogus tampa perfekcionistu? Kodėl jis toks yra? Kodėl taip elgiasi?
Gal būt tas perfekcionistas su dideliu užsidegimu, entuziamu, valia ir ryžtu bando įveikti kai ką gilaus ir skausmingo.
Žino, jog tik taip gali suvaldyti save. Stengiasi kontroliuoti gyvenimą, neleisdamas sau pasiduoti, susmukti, drausdamas pasijuti nugalėtu, nemylimu, nesvarbiu ir nereikalingu.
Tokie bandomi užgniaužti jausmai ir emocijos yra žymiai sunkesni nei tai, ką jie daro savo gyvenime, bandydami juos paslėpti. Kad ir kėlimąsis kiekvieną rytą dar neprašvitus, nuolatinės ilgalaikės meditacijos ar kasrytinės treniruotės užkeliant fizinių reikalavimų savo kūnui kartelę iki bemaž neįveikiamų, nežmoniškų aukštumų. Štai apie tai ir rašo pirmasis knygos autorius Marius.
Fizinės pastangos, griežta dienotvarkė ir rėmai, kuriuose tenka save išlaikyti yra lengvesnis iššūkis, nei trukdyti augti ir skverbtis į visus tavo jausmus ir mintis Tamsai- depresijai, nebūties ir noro pasitraukti iš gyvenimo traukai.
Gal būt daugelis perfekcionistų savo užsispyrimu, kantrybe, ištverme ir valia stengiasi užgniaužti savo viduje tai, kas ypač skaudu, ko nepavyksta nuslopinti jokiomis kitomis preimonėmis, kas drąsko iš vidaus ir kelia tokį skausmą, jog pati mirtis tampa nebe baubu, o siekiamybe.

Persidirbimas, kuomet kūnas atsisako paklusti komandoms, o galva nebegali mąstyti gal būt yra bent trumpalaikė išeitis, padedanti nebe taip stipriai jausti vidinį skausmą ir meilės trūkumą, prislopina menkumo jausmą ir padeda tiesiog būti.

Emocijų ir jausmų gelmės ir yra ypač svarbios, nes ši knyga apie jas, apie depresiją ir bipolinį afektinį susirgimą. Apie suvokimą kas tai, pastangas įveikti, nuopolius ir visa užvaldančią tamsą- liūdesį, beprasmybę, nusivylimus, kančią, nenorą ne tik kurti ar veikti, bet ir gyventi. Apie siekį būti suprastam, norą, kad kas nors išties pasidomėtų, kaip tu jautiesi, kas tavyje vyksta, apie ką galvoji, netgi tuomet, kuomet manai jog nieko negalvoji..
Tai liūdesio, sunkumo, ypač žeidžiančių emocijų ir patirčių knyga. Tad be abejo klausimas, o kas ją galėtų, turėtų skaityti?
Man pačiai tenka dažnai susidurti su žmonėmis, kurie jaučia perdėta įtampą, ilgalaikį nerimą, neviltį,  yra varginami depresijos, liūdesio, nusivylimo, nesėkmių. Maniau, gal ši knyga būtų tinkama jiems.. Galiu visiems tiems žmonėms perduoti tokią pat žiunutę, kurią stengiasi pasiųsti savo skaitytojams ir knygos autoriai. Žinutė jog “Įmanoma tai įveikti”. Gal būt perfrazuočiau ją į “Įmanoma nuo to išsilaisvinti”.
Tačiau laisvintis vertėtų ne nuo tų varginančių būsenų, ne nuo depresijos ar nenoro būti, o nuo pačios tai keliančios priežasties.
Sunki depresija ir asmenybės destrukcija, sąsajų tarp kūno, emocijų, jausmų ir minčių nebuvimas yra pasekmė, o pati priežastis slepiasi kitur. Tai pirminė emocinė trauma, žmogaus gyvenimo drama ir pamokos, išvados, kurias jis padarė tai išgyvenęs. Įsitikinimai, kurie susiformavo tuo metu. Sprendimas, kaip išgyventi.
Pasąmonė visuomet stengiasi, kad žmogus išgyventų, tad algoritmas, kuris buvo rastas, sukurtas įvykusios dramos metu, tampa nekeičiama taisykle, kuria žmogus vadovaujasi, pagal kurią gyvena visą likusį gyvenimą. “Šokis su tamsa” leidinyje,  autorius ir knygos veikėjas Marius užsimena apie tą traumą, pripažįsta kad viskas prasidėjo tuomet. Vėliau jo gyvenime ir kelyje stebime pastangas tai suprasti ir tai įveikti. Stengiamasi įveikti reakcijas, pakeisti emocijas, jausti kitaip, priimti naujus elgesio algoritmus, motyvuoti save, rūpintis ir… Knygoje rasite daugybę išvardintų būdų ir priemonių tam įveikti, tai realių patirčių ir pastangų, bei gautų rezultatų aprašas. Ir jis puikus tiems, kas atsidūrė ar slenka į panašią kančios duobę.
Paėmiau į rankas šią knygą galvodama, jog gal būt patarsiu ją skaityti tiems, žmonėms, kurie lygiai taip pat ieško pagalbos, tikėdami Alternatyvios medicinos galia. Pati dirbu šioje srityje. Visgi tiems, kam yra blogai, ši knyga gali suteikti dar daugiau patvirtinimų ir skausmo, kad tai sunkiai įveikiama. Skaitydamas žmogus gaus didelę liūdesio, sunkumo ir kančios dozę, o tai bogai besijaučiančiam žmogui bus dar vienas didelis iššūkis. Mūsų buvimui padeda pozityvios mintys ir nuostatos, tad kai kam ši knyga gali tapti sunkumų perviršiu,- dažnas skaitytojas gal būt net nepajėgs gerokai pasistūmėti skaitydamas šią knygą, nes užsikraus daug negatyvo ir tiesiog palūš..
Žinoma nebūtinai taip nutiks. Knygos pabaigoje mes randame daugybę patarimų kaip įveikti “tamsų debesį”, visą apimančią tamsą, sklidančią viduje, kaip įveikti depresiją ir panašius susirgimus. Tai ir dienoraščio rašymas, specialių užduočių kūrimas, Kanban lentelių sistema, planavimas arba kadruotė. Skaitytojams duoddamas receptas ir juo dalijasi tie, kas tai patyrė, išgyveno, išbandė ir sukūrė, kam tai padėjo..
Vis dėl to norėčiau sugrįžti į pačią priežastį arba pirminę traumą, nes būtent ji yra visa ko pradžia.
Norėčiau pridėti žinią apie visame pasaulyje plintančio Thetahealing© metodo galią, nes būtent jis gali padėti spręsti tame skausmo ir kančios gimimo momente visas blogybes. Gali padėti suardyti visas dar tik gimstančias, besiformuojančias blogybes,- galime įsivaizduoti tai lyg mažą aštunkojį, kuris gimsta ir auga, raizgydamas žmogų ir jo santykius, darbą, mintis bei emocijas. Auga apimdamas ir įsisavindamas vis naujas sritis, klodus ir vandenynus, žalodamas, užgniauždaas ir atimdamas gyvastį iš paties žmogaus, nuostabaus šviesos kūrėjo, gimusio mylėti ir dalintis visais meilės kuriamais stebuklais su kitais.
Thetahealing© yra puiki priemonė leidžianti panaikinti pirmines traumas, visų blogybių atsiradimo priežastis, blogos savijautos, varginančių būsenų ir atstūmimo, izoliacijos, skausmo, kančių priežastis.
Tik atsikratę gimstančio “aštunkojo”, išlaisvine ir atvėrę save džiaugsmui ir meilei išties galime galutinai tai įveikti.
Nieko nesiūlau, tik rašau apie tai, kaip dar apie vieną ir be abejo, greitesnį ir lengvesnį būdą, vaduotis iš sunkumų.
Ar pagalvojote kodėl vieni dalykai pasaulyje plinta greitai, o kiti ne. Taip yra todėl, kad žmonės ieško pagalbos, ieško išeities iš susidariusių sunkumų, jie bando, o gauti rezultatai kalba patys už save. Daugybė susigražinusių džiaugsmą, laimę ir sveikatą žmonių tuo dalijasi, apie tai kalba kitiems ir siekia kad kiti patirtų tokį pat gėrį, kaip kadaise jie patys. Jie dalijasi apie Thetahealing© (Teta metodas) galią padėti tuomet, kai tavyje apsigyvena tamsa, kai esi tamsoje ir pats tampi ta tamsa…
Knyga puiki, natūrali, graži ir gyva. Nežinau ar ji ne per sunki sergantiems. Turbūt sergant norisi į savo tamsą įsileisti daugiau šviesos, o ne padidinti ją dar didesniu tamsos kiekiu?.. Tad šviesa ir būtų visokių nuostabių, šiltų ir pozityvių istorijų skaitymas… Gal būt geriau šokime su šviesa?..
Likimas visada išmintingųjų pusėje. Europidas

 

 

 

No Comments

Post A Comment