Apie Kosmoenergetiką

Tegul tavo dvasinis tobulėjimas, kelias į save ir savo svajonių realizaciją bus nuostabus:
KOSMOENERGETIKA- kas tai?

 

  • Kosmoenergetika– tai dvasinė ir fizinė sveikatameditacija ir terapija, ateities prognozės ir alternatyvi medicina– energinė terapija, paremta visatoje esančių energijų naudojimu. Kosmosas– tai ne vien planetos ar galaktikos, bet ir energijų bei laukų visuma. Kosmoenergetika– ne vien sveikata, bet ir naujos žmogaus galimybės bei resursai. Naudojant pačias efektyviausias energijas, gebančias keisti žmogaus fizinės bei emocinės būties parametrus, tampa įmanoma išsilaisvinti iš skausmo ir ligų, aktyvuoti gebėjimus ir kurti naują savo gyvenimo realybę.
  • Naudojant Kosmoenergetiką yra iškviečiami ir naudojami energijos kanalai- tai žymiai efektyvesnis metodas nei bioenergetika,- dvasinis mokytojas ar dvasinis gydovas nenaudoja savo energijos resursų, o gauna ją iš kosmoso. Siekiamybė- sveikas žmogus, laimingas žmogus, išvalytas, pakoreguotas biolaukas ir čakros, atliktas auros valymas, sutvarkytas likimas,- stiprus, švarus ir koncentruotas žmogaus energetinis laukas.
  • Kosmoenergetika– tai energetinis gydymas ir dvasinis tobulėjimas, kuomet pasiekiamas itin aukštas sąmoningumas irdvasingumas.

 

Sužinok daugiau ir išmėgink save, tavęs laukia Kosmoenergetikos mokymai..

Kosmoenergetika- tai žmogaus tobulėjimo ir sąmonės plėtimo įrankių ir technologijų visuma, paremta prisijungimu ir naudojimu visiškai realiai egzistuojančios įvairių dažnių kosmoso energijos. Kosmoenergetika- tai Dieviškasis kūno, jausmų ir proto gydymas nuo bet kokių pažeidimų, nukrypimų ar blokų. Šis metodas apjungia įvairių tradicijų ir krypčių pačius stipriausiuosius organizmo sveikatinimo metodus, okultinius pasaulio poveikio būdus ir galias bei religines doktrinas ir tiesas. Tai subtilus energijų, esančių žmogaus energetinės struktūros viduje bei tolimųjų išorės energetinių srautų, valdymo menas, leidžiantis kurti tokią realybę, kurios norime.

 

Visata yra pilna energijos, kurią, kiekvienas sugebantis, gali sąmoningai nukreipti reikiama linkme. Kiekvienas kosmoso kanalas, kuomet jis tampa pažįstamas žmogui (po iniciacijos) tampa unikaliu įrankiu, padedančiu atkurti kažkurioje srityje pažeistą harmoniją ir žmogaus fiziniame, ir energetiniuose kūnuose. Kuo didesniu reikiamo spektro kanalų skaičiumi gali disponuoti individas, tuo greičiau vyksta jo visos energetinės struktūros progresas, tuo harmoningiau jis gali susiderinti su visos Visatos pulsavimo ritmais, tuo lengviau vyksta energetinė transformacija.

 

Čia pateikiamas, vystomas ir mokomas Aukso Amžiaus Kosmoenergetikos metodas- pats pažangiausias, pats naujausias, suderintas su Šveicarijos, Danijos, Rusijos ir Ukrainos komandų specialistais, generuojančiais pačias inovatyviausias Žmonijos Dvasinio augimo ir psichinių savybių atskleidimo ir panaudojimo galimybes, deklaruojantis ir pritaikantis kosmohumanizmo principus.

 

Čia jūs rasite žinias ir, jeigu norėsite, įgysite gebėjimus ir patirsite tiesioginį sąlytį su itin subtiliai atliepiančia, laiko patikrinta Dvasinio tobulėjimo ir energetinio darbo technika- Aukso Amžiaus Kosmoenergetika. Tai metodas, kuriame sulieti trys ryškiausi naujojo laikmečio Dvasinių technologijų mokymai: Energoterapija, Socioterapija – Psichoterapija ir Dvasinė terapija.

 

Aukso Amžius žmonijai žinomas iš praėjusių laikų civilizacijų tyrinėjimo, taip pat kuriamų būsimo idealus pasaulio be blogio, be kančios ir ligų, be praradimų ir išsiskyrimų modelius. Aukso Amžiaus Kosmoenergetika- tai III kartos sublimuotas darbo su subtiliomis Kosmoso energijomis modelis, atspindintis Aukso Amžiaus žmonijos siekius:

  • Išvystyti itin aukštą Dvasinį potencialą,
  • Atskleisti ir maksimaliai aktyvinti kiekviename žmoguje slypinčias vertingas savybes, gebėjimus ir talentus,
  • Būti sveikiems ir visada turėti rezervinius gyvybinės energijos resursus,
  • Užsiimti tik pozityvia kūryba, nešančia gerovę visai Žemės planetai ir Žmonijai,
  • Gebėti sukurti sau ir artimiesiems reikalingą, norimą aplinką bei santykius,
  • Užsiimti tausojančia Žemės resursus ir aplinką veikla, Patirti beribę Meilę, Laisvę ir Galimybes…

 

Šie Aukso Amžiaus Kosmoenergetikos principai, kartu su Kosmohumanizmo ideologija, veda visus mus į tokį gyvenimą apie kurį anksčiau galėjome tik svajoti ar kurti savo idealiose ateities vizijose. Tai nebe vizija- tai mokslas, savyje turintis visą potencialią jėgą ir galią šių tikslų realizavimui. Tai metodika kaip pasiekti, prisijungti, prisišaukti ir naudoti subtilias Kosmoso energijas, kaip tapti jų laidininku ir tarpininku, kaip atstatyti savo sveikatą, kurti Dvasinę ir materialinę gerovę, ugdyti ir atskleisti „snaudžiančius“ talentus ir realizuoti savimi Kūrėjo mums suteiktas savybes- Kurti, Mylėti ir Skleisti Gėrį…

 

Aukso Amžiaus Kosmoenergetika- autorinis Eglės Gleščinskienės Dvasinių technologijų projektas, integruojantis inovatyviausius Kvantinės fizikos, Energinės medicinos, Kosmoenergetikos ir Kosmohumanizmo pasiekimus. Aukso Amžiaus Kosmoenergetikos metodas, į jos perdavėjo Petrovo ir kitų Kosmoenergetikos krypčių linijas, integruoja papildomas, esmines Evoliucines Žmogaus ir Visatos Matricos modelio direktyvas, leidžiančias šį metodą panaudoti keletą kartų efektyviau, gaunant ilgalaikius norimų pokyčių rezultatus.

 

Dabar Projektas „Aukso Amžiaus Kosmoenergetika” (AAK) pasiekia daugybę žmonių visame pasaulyje, siekiančių išsilavinimo ir žinių Dvasinėje srityje. Jau sukauptas jungtinis tarptautinės komandos, užsiimančios gilių, transformuojančių sąmonės technikų tyrinėjimu, pritaikymu, naudojimu visiems Dvasinės evoliucinės krypties siekiantiems žmonėms, įdirbis. Tai naujas kryptingas mokymas, vedantis į Aukso Amžiaus žmonijos savybių įgijimą, galios ir kūrybinio potencialo auginimą, gerovės ir darnos kūrimą.

 

Lietuvoje šio patobulinto metodo Mokytojai ir žinių perdavėjai, yra šioje svetainėje skelbiami specialistai, jų kontaktus galite rasti prie organizuojamų Kosmoenergetikos seminarų.

 

Šioje svetainėje pateikiamą medžiagą, informaciją, mokymo programas kopijuoti, naudoti reklamoms ar mokymams be raštiško autorės Eglės Gleščinskienės sutikimo draudžiama,- tai intelektualinė šios specialistės nuosavybė saugoma Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu.