Stotelės kelyje

Sustojai, pajutai nuovargį, o gal esi ne visiškai patenkintas savimi, tuomet šioje stotelėje tau
reikalinga ši žinia:
1485287725606
Tu žinai, kaip kiekvienu gyvenimo momentu išlikti savimi. Žinai, kaip klausytis savęs, kaip jaustis išklausius savo esybės Tau siunčiamą žinią.. Ir jau išklausei ją, tad žinai ką daryti toliau…

Žvilgsnis į savo vidų

 

Šiltasis metų laikas… Ilgėjantys ir vis dar šviesūs vakarai skatina ieškoti kitokių užsiėmimų. Girdime kitų žmonių juoką, stebime jų virsmą į kažką naujo, jaučiame poreikį grįžti prie vis dar neišpildytų sau duotų pažadų, neįgyvendintų svajonių. Natūraliai turėtume gręžtis į savo vidų ir visa ko priežasčių ieškoti savyje…

 

  • Kodėl aš vis dar negaluoju?
  • Kodėl man trūksta energijos?
  • Kodėl nesiseka įgyvendinti kažkokį kūrybinį sumanymą?
  • Ką aš darau savo tobulėjimui?
  • Ar auginu savyje kažkokį brandesnį suvokimą, patirtį, žinojimą, gebėjimus?

Kažkuriuo metu pasiekiame ribą, kuri paskatina mus imtis ryžtingų veiksmų ir kažką keisti.

 

Sprendimas mokytis Dvasinių dalykų- viduje slypinčios Esybės šauksmas

 

kuris mus visą gyvenimą vedė į tai. Tad jeigu šį kartą mes užgniaušime šį balsą- galime jo daugiau niekada nebe išgirsti ir likti vien visų trokštamu Vartotoju: paslaugų vartotoju, prekių vartotoju, mokesčių mokėtoju.. ir viskas…