Tikslas

Tikimės, kad ilgainiui projektas DvasinisKelias ir ši svetainė taps Visų besidominčių Dvasiniais dalykais, bendravimo, informacijos pasikeitimo, susirinkimų ir buvimo meilės, naujų, aukštų energinių vibracijų susibūrimo vieta.

Šiuo metu kuriama Dvasinių Žinių bendruomenė, kuri tikimės padės sujungti Dvasinius Mokytojus ir visus tuos, kam artimi Ieškotojo, Tyrinėtojo, Šviesos Kario, Mokinio ir Mokytojo archetipai …

Tai- “Žinių ir Meilės” projektas, kuris skatina:

 

  • Visapusį Dvasinį tobulėjimą
  • Būtį aukštesniuose Sąmonės lygmenyse
  • Dvasinę kūrybą
  • Pažinimą ir Širdies atsivėrimą
  • Naujos Informacijos integraciją mus supančioje aplinkoje
  • Šviesos ir žinių visuomenės susibūrimą bendriems tikslams…

 

PROJEKTO komanda